ἀκτινοβολήσεις

ἀκτινοβολήσεις
ἀκτινοβολέω
emit rays
aor subj act 2nd sg (epic)
ἀκτινοβολέω
emit rays
fut ind act 2nd sg
ἀ̱κτινοβολήσεις , ἀκτινοβολέω
emit rays
futperf ind act 2nd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”